برای فعال‌سازی نرم‌افزار احراز هویت 2 مرحله‌ای، لازم است صرفاً یکبار از طریق رمز پویا در سامانه شناسایی گردید. ‌

شناسایی کاربر